#1 19-02-23 19:46:21

Mitch
Lid
Van: Provincie Groningen
Geregistreerd: 28-10-21
Posts: 11

Sterfte, oversterfte, Covid, vaccin, claims, Nederland

Om eens zonder conclusie's op basis van cijfers te gaan kijken of diverse claims omtrent oversterfte in hun context geplaatst kunnen worden zijn er wat gegevens nodig voor een algeheel plaatje.
Als uitgangspunt nemen we cijfers van CBS en alleen van Nederland zodat iedereen die deze cijfers niet accepteert ook moet toegeven dat hij/zij niet kan weten hoe groot de bevolking van Nederland is. Accepteren we 1 cijfer van het CBS dan accepteren we alle cijfers van het CBS, of helemaal niets. Accepteer je deze niet, lever dan alle cijfers uit andere bron of ontdoe jezelf van een mening over deze materie.
Alleen Nederland om simpel en eenvoudig helderheid te waarborgen en door niet met buitenlandse variabelen te verontreinigen en mist te creëren door onnodige complexiteit.

Allereerst willen we weten wat de bevolkingsgroei in Nederland was en dat zien we in dit staatje vanaf het jaar 1900. Klik op elk plaatje voor de bijbehorende link.
Van ca 5.000.000 inwoners in 1900 tot ca 17.000.000 nu.

3.png

We gaan een aantal variabelen niet meenemen omtrent bovenstaand grafiekje... reden: o.a. het verantwoorden van 1,5 miljoen aan bevolkingsgroei wordt te uitgebreid. Door bv sinds 1970 tot 2020 zijn 6,1 miljoen bijgekomen als immigrant, 4,6 miljoen (weer) vertrokken als emigrant.

Dan willen we vervolgens ook weten hoeveel er geboren werden in de jaren en dat zien we in dit staatje hieronder ook vanaf 1900 tot nu.
Ook hier houden we ons niet bezig met de redenen voor de 25 jaar aanhoudende piek tussen 1945 en 1970, waar de aanzet het eind van de oorlog zou kunnen betreffen en het ophouden als oorzaak zou kunnen hebben de introductie van anti-conceptie.

4.png

En vervolgens willen we de sterfte van de bevolking weten en die staat vermeld in onderstaand staatje vanaf 1950 tot nu.
Het bovenste schema in absolute aantallen en het onderste schema de verhouding overleden per 1000 inwoners, immers geven absolute aantallen vaak een iets ander beeld in een grafiek dan aantallen binnen hun verhouding.

1.png
2.png

Wat direct opvalt is het sterk oplopende piekje aan het einde van de grafiek en deze zullen we dan ook uitvergroten in onderstaande afbeelding.
Let wel, deze grafiek betreft absolute aantallen maar niet van het aantal overledenen... de aantallen betreft de overschrijding van de verwachtte aantallen overledenen, ofwel de oversterfte.

5.pngWelke claims en conclusie's kunnen we wel en niet serieus nemen?


Als eerste kunnen we iets uitsluiten. Dat oversterfte de schuld is van vaccins tegen Covid kunnen we duidelijk uitsluiten bij het jaar 2020. Er was die periode geen vaccin beschikbaar en aldus onmogelijk een doodsoorzaak.

Dat is alvast iets en we kunnen gerust aannemen dat daar nationale consensus over is.

Dezelfde claim dat vaccin(s) tegen Covid de schuldige van oversterfte is voor het jaar 2021 al minder makkelijk te ontkrachten, immers wordt het eerste vaccin op 8 januari 2021 in Nederland toegediend. Door logische benadering van alle in dit bericht geplaatste cijfers kan deze claim ook niet ontkracht worden en hetzelfde geld voor het jaar 2022.

Er staat natuurlijk wel tegenover dat deze claim ook niet bewezen kan worden met dezelfde cijfers. De cijfers kunnen dus enkel als ondersteunend element worden toegepast in de reeks bewijsvoeringen voor of tegen de claim.

We kunnen al met al een claim als deze dus zeker wel serieus nemen, maar niet als conclusie aanvaarden, daar zijn meer en andere cijfers voor nodig.

Stel dat we het spel 'Connect the dots' spelen dan is er uit zuiver deze cijfers een duidelijke lijn te halen. De geboorte piek vanaf 1945 en de afnemende aantallen vanaf 1970, de toenemende levensverwachting door betere voeding, medische hulp etc is makkelijk aanvaardbaar dat de vergrijzing nu aan zijn piek begint. De eersten uit 1945 benaderen nu de 80-jarige leeftijd, de leeftijd waar de levensverwachting ook rond ligt. Men zou kunnen veronderstellen dat de 'oversterfte' nu voor 25 jaar lang een hoger gemiddelde gaat krijgen dan de jaren hiervoor. Een bevolkingsgroei door geboorte die 30% per jaar hoger lag dan de gemiddelden voor en na die 25 jaar heeft ook gezorgd voor een bevolking toename van een jaarlijkse 2,5%. Maar 2,5% is niet genoeg om de stijging van overlijdens in 2020 tov 2019 die ruim 10% was te verklaren dus valt deze zuivere redenatie voorlopig af. Of toch niet?
Maak ik een rekenfout door 2,5% af te leiden uit de geboortecijfers in verhouding tot het bevolkingsaantal destijds? Ik heb de geboortecijfers uit 1946 niet weggeschreven tegen de minder geborenen na 1970, wat zou moeten inhouden dat de leeftijd tegen de 80 nu oververtegenwoordigd moet zijn en zodoende een groter aantal mensen betreft in absolute aantallen dan in percentage's van 80 jaar geleden. Nog weer anders gerekend zouden er nu 65% meer 77-jarigen moeten leven dan 5 jaar geleden in 2018. Oké, t word al lekker complex, want nu zouden we moeten achterhalen of in de oversterfte veel 75-jarigen in 2021 zijn bijgeschreven.... tijd voor iets anders.

De werkelijke redenen voor de stijging van verwachtte overlijdens in 2020 niet mee te nemen in de redenering is het uiteraard wel logisch dat er redenen voor zijn. We hebben reeds uitgesloten dat de reden in 2020 een vaccin tegen Covid kan zijn geweest. Dat maakt het weer makkelijker te aanvaarden dat welke reden er dan ook achter de stijging zat, deze de trend door zou kunnen zetten in de opvolgende jaren. Dit is absoluut geen verwerpelijke these en zal zelfs logische klinken in elk rationeel oor.
Nu geeft een aannemelijke en logische redenering geen uitsluitsel om conclusie's uit te trekken, maar het houd wel in dat de ietwat minder logische (vaccin)claim sterkere onderbouwing nodig zal hebben om gehoor te vinden. Minder logisch daar een geheel andere oorzaak immers minder aannemelijk lijkt om in een exact zelfde oversterfte te resulteren in een direct opvolgend jaar.

En dan zouden we inhoudelijke expertise moeten gaan raadplegen... de medische expertise, de biologische expertise en de wetenschappelijke toetsing daarvan. De politieke en de journalistieke bemoeienis buiten de boot houdend om verontreiniging van argumenten rond het diverse bewijs tegen te gaan.

Terzijnertijd meer conclusieloze redeneringen...

Laatst bewerkt door Mitch (26-02-23 21:20:37)


-Kaal is geen haarkleur.
-Naakt is geen kleding.
-Atheïsme is geen geloof.

Offline

#2 26-02-23 22:11:51

Mitch
Lid
Van: Provincie Groningen
Geregistreerd: 28-10-21
Posts: 11

Re: Sterfte, oversterfte, Covid, vaccin, claims, Nederland

De geboortecijfers eens door te trekken naar verwachtingen.

Zoals reeds in vorig bericht geopperd is er een 25-jarige periode vanaf 1946 geweest van meer geboorten per jaar dan ervoor en daarna.
Was het gemiddelde voor 1946 nog 170.000 geboorten per jaar was dit (met uitzondering van de piek in 46 van 284.000) een gemiddeld aantal van 240.000 geboorten per jaar. Dat zijn er 70.000 gemiddeld of ruim 40% meer per jaar.

4.png

Dat zien we dan ook terug in de grafiek hieronder. Waarin een verschuiving te zien is bij de 75 jarigen waarvan bijna tweemaal zoveel in leven zijn dan 80 jarigen. Dat aantal groeit door en zakt pas weer af vanaf de 50 jarigen uit de jaren 70.

6.png

Met een gemiddelde levensverwachting voor Nederlanders geboren in 1946 welke ca 75 jaar betreft, dan zitten we in het jaar 2021/2022 en zouden we reeds een toename moeten zien van overlijdens uit de eerste geboortegolf.

Het toeval wil dat we inderdaad een toename zien in het aantal overlijdens rond die periode. We noemen dit nog steeds toeval, want om ook hier conclusie's uit te trekken moeten we nog specifiekere cijfers hanteren.

Leggen we de laatste jaren de gemiddelde sterfte op de lat van rond de 150.000 per jaar en strepen dat weg tegen 170.000 geboorten in een ca 80 jaar daarvoor en we gaan ons niet verantwoorden over het verschil van 20.000 dan kunnen we ons wel afvragen hoe dit sterftegetal zich gaat verhouden tegen een gemiddelde geboorte van 240.000 per jaar. De verwachting zou statistisch zijn dat er de komende jaren de sterfte zal toenemen tot ca 210.000 personen per jaar. Een toename van jaarlijks rond de 60.000 personen en daarmee zal ook de sterfte verhoudingsgewijs toenemen van onder de 10 naar boven de 10 overlijdens per 1000.

Terzijnertijd meer statistiekenspinsels.

Laatst bewerkt door Mitch (26-02-23 22:54:00)


-Kaal is geen haarkleur.
-Naakt is geen kleding.
-Atheïsme is geen geloof.

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB