Wachttorendiscussie.nl

Voor de Watchtower Safe Zone is een wachtwoord benodigd. Deze dient aangevraagd te worden en bij deelname aan een gedragscode voldaan te worden.

SafeZone@Wachttorendiscussie.nl

De aanvraag van een wachtwoord wordt toegekend na screening op jouw discussie verleden. Jij maakt melding waar je actief gediscussieerd hebt en onder welke naam. Na verkregen wachtwoord gaat jouw deelname gepaard met een gedragscode. Deelname bevestigd dat jij akkoord bent gegaan met de gedragscode. Overschrijding van deze code gaat gepaard met verwijdering bericht, blokkeren IP en in uiterste geval het toesturen van een nieuw wachtwoord aan alle deelnemers met uitzondering van de geblokkeerde.

Jij wilt in een vertrouwde en veilige omgeving discussieren, houdt je dan zelf ook aan de gedragscode. Er zijn geen rechten te ontlenen aan de inhoud van de code noch aan de wijze van moderatie. Watchtower Safe Zone behoud zich het recht voor de gedragscode aan te passen zonder opgave van reden of melding vooraf. Dit zal nooit gepaard gaan met blootstelling van deelnemers en hun inbreng.